ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการอาชีพ

ผู้แต่ง: เอกชัย เจริญนิตย์

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-03-12 00:00
2021-02-10 00:11
2021-01-27 00:09
2021-01-15 00:11
2020-12-11 00:46
2020-11-30 01:08